Personlig veiledning

bilde

"Veien blir til mens du går" - noen ganger går det lett, men ikke alltid!

Personlig Veiledning

Innspill, inspirasjon, klarhet, styrke ressurser, ta gode valg 

Individuell

bearbeidelse av følelser og tanker, nye løsninger, hjelp til selvhjelp

Par

bearbeidelse av følelser og tanker for den enkelte og i samspillet 

Er livet vanskelig?

Trenger du bearbeide følelser og tanker for å finne nye løsninger eller ny energi til å gå videre? Er du ved et veiskille og trenger ta valg?

Jeg hjelper deg til å se nye løsninger, ta nye valg, få ny energi og glede på livets vei. Jeg hjelper deg slik at du lettere kan hjelpe deg selv!

For å kunne hjelpe deg bruker jeg min intuisjon, hjerte, erfaring, kunnskap og i tillegg har jeg et mangfold av "hjelperedskaper". Under er de viktigste.


Samtaleterapi

Samtaleterapi passer for personer som har det vanskelig og trenger hjelp til å få til en positiv forandring i livet sitt.
For noen hjelper det best å få sette ord på følelsene og tankene, ha en samtale hvor noen ser deg, lytter og som så kommer med innspill. Samtalen kan gi deg større bevissthet og klarhet på din situasjon og gjøre det lettere å gå videre på livets vei.

Coaching

Coaching foregår gjennom samtale med bevisstgjørende spørsmål og metoder som hjelper deg å se din situasjon med nye øyne. Coaching brukes når du trenger å dele dine tanker, følelser og drømmer med noen. Det kan være nyttig med nye innspill, noen som kan se din situasjon og dine utfordringer fra andre vinkler.
Coaching hjelper deg til å ta valg og blir en stimulens til realisering av ditt potensiale!

Indre Ro

Indre ro er en metode som balanserer dine to hjernehalvdeler og skaper mer harmoni i ditt indre. Det er en måte å bearbeide livet sitt, hele gamle vonde følelser og lære å vise seg selv kjærlig omsorg.
Indre ro skaper en harmonisering mellom den ytre og indre verden.
Les mer: http://www.indrero.com

Tankefelt Terapi - TFT og EFT

Mange trenger noe mer enn å snakke om det vanskelige da er tankefelt terapi ofte et meget godt valg. Opplevelser som har ført til traumer, angst, fobi, sinne, sorg, sjalusi, utbrennthet, stress - Alle slags vanskelige følelser og tankemønstre, selv fysiske plager påvirker energiflyten i kroppens energibaner, skaper blokkeringer og energien kommer i ubalanse. Ved hjelp av tankefeltterapi vil energiflyten balanseres og intensiteten i følelsene minskes, du blir roligere og tenker klarere - Ja faktisk kan hele problemet føles som det er borte.

Hvordan utføres?

Ved lett banking med fingrene stimuleres punkter på kroppens energibaner, akupunktur punkter, mens din oppmerksomhet er på det vanskelige. Terapeuten hjelper også ved å stille spørsmål, spørsmål som får frem årsaker og løsninger.
Du får i tillegg lære hvordan du kan bruke metoden selv, det blir et godt "redskap"til selvhjelp.

Tankefeltterapi kan gi meget rask og effektiv hjelp!

NLP - Nevrolingvistisk programmering

Nevro handler om våre sansebaserte opplevelser, hva vi ser, hører, føler , lukter , smaker.
Lingvistisk er språket vi bruker i kommunikasjon med oss selv og andre.
Programmering er hvordan våre indre bilder og følelser, tanker og "trosystemer" styrer oss. 
Disse indre programmene enten tapper eller styrker din energi og dine ressurser.
NLP hjelper deg til å bli bedre kjennt med deg selv og hva som eventuelt hindrer deg i å leve det livet du ønsker. Sinnet omprogrammeres, et positiv indre styrkes, dine beste muligheter og ressurser klargjøres. Et godt redskap for å velge rett vei videre!

Drømmekort  -  Drøm

Drømmekort fungerer som livsveiledere både for drømmen din og livet ditt. Det er kort med symbolske bilder som omhandler de grunnleggene livsprossesser mennesket gjennomlever. 
Du trekker kort som gir deg dypere innsikt og inspirasjon når du trenger ledeøse eller hjelp til bedre å forstå ditt liv eller drøm.


Share on FacebookShare on Twitter